Entre programes: polítiques LGTBI #27S

Seguint l’anàlisi del meu anterior post (Entre programes: violència de gènere), ara toca parlar sobre les polítiques contra la discriminació LGTBI (que és el col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals).

Com comentava, he escollit aquests dos temes pel fet que no es mencionen en cap debat, però que són una realitat que ens colpeja cada dia i que no ens podem permetre com a societat.

L’apunt I: El passat octubre de 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Vots a favor de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, C’s i CUP. Vots en contra de PPC i en alguns punts, dels diputats d’UDC.

L’apunt II: Abans d’ahir, dia 22 de setembre de 2015, es va signar el compromís per implementar aquesta Llei. Sota petició de la Plataforma LGTBI.cat, ho van signar representants de Junts pel Sí, PSC, Catalunya Sí que es Pot i la CUP.

Programes electorals 1Programes electorals 2Programes electorals 3

Què porten sobre aquest tema les candidatures (amb representació actual al Parlament) al seu programa electoral?

POLÍTIQUES LGTBI

Junts Pel Sí

Tenen un petit apartat titulat “Catalunya, un referent en drets per al col·lectiu LGBTI”.

Discurs: “Catalunya ja ha assolit fites importants pel que fa al reconeixement dels drets de les persones del col·lectiu LGTBI, fins a situar-se com un dels països més avançats de la UE en aquest àmbit”.

Sobre la Llei 11/2014 comentada anteriorment, diuen: “suposa un avenç de la tolerància, la convivència i reconeixement de la diversitat d’orientació sexual i identitat de gèneres”.

Propostes:

 • Aprovar i desplegar la Llei d’Igualtat de tracte i no discriminació
 • Continuar desplegant la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

PSC

Tenen una secció dedicada a “Catalunya al capdavant dels drets LGBT”.

Propostes:

 • Defensarem a nivell estatal la no-discriminació en les adopcions
 • Implementarem la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
 • Recuperarem els nivells de prevenció de VIH anteriors a les retallades

PPC

Ni una sola paraula respecte a la discriminació per orientació o identitat sexual ni dels drets del col·lectiu. Molt menys, alguna proposta en ferm.

UDC

Únicament hi trobem discurs, basat en que “des d’Unió lluitarem sempre contra qualsevol tipus de discriminació per raons d’orientació sexual (…) i respectarem les minories”.

Només declaració d’intencions: “Unió lluita contra qualsevol discriminació per raons de raça, edat, origen, religió, creences, gènere, orientació sexual, diferents capacitats o per qualsevol altre motiu”.

Absolutament cap proposta.

Catalunya Sí que es Pot

El segon eix del seu capítol de Ciutadania està totalment dedicat a “LGTB+: Un país lliure de lesbofòbia, homofòbia, transfòbia i bifòbia”. Al programa també apareix una subsecció titulada “El dret a la salut i els drets sexuals i reproductius” amb propostes al respecte, així com en l’apartat d’educació (“l’educació és l’arma més poderosa per eradicar la LGTfòbia”).

Discurs: “Catalunya ha esdevingut un país de referència internacional en ser el primer país del món en aprovar una Llei contra la LGTBfòbia”. “La discriminació sota diverses formes de violència cap a les persones LGTB+ i la invisibilitat i estigmatització que encara avui s’associa al col·lectiu LGTB+ segueixen sent una lacra que cal eradicar de la nostra societat”.

Propostes (entre moltes altres):

 • Pla de comunicació per promoure la visibilitat de la diversitat afectivo-sexual i de gènere així com de la prevenció de la violència LGTBIfòbia en l’espai públic
 • Promoure l’educació afectiva i sexual des d’una perspectiva no estigmatitzadora de les llibertats sexual ni del sexe
 • Protocol que promogui l’eradicació de les actituds LGTBIfòbiques i masclistes en les competicions esportives
 • Visibilitzar les persones LGTBI en les campanyes institucionals
 • Reconèixer la importància de les associacions de dones, feministes i LGTBI
 • Revisar el material educatiu promovent un model coeducatiu d’ensenyament on prevalgui la igualtat de gènere i la lluita contra la LGTBIfòbia
 • Pla interdepartamental LGTBI contra l’homofòbia, bifòbia i transfòbia
 • Suport i implementació total de la Llei 11/2014 del 10 d’octubre
 • Llei integral de transsexualitat a Catalunya
 • Eradicar la LGTBfòbia dels centres de treball
 • Suport a la gent gran LGTB+
 • Creació de campanyes i guies de prevenció del VIH i altres ITS per a cada grup del col·lectiu LGTBI
 • Promoure un sistema sanitari inclusiu i que reconegui la diversitat sexual
 • L’adopció com un dret real sense discriminació per l’orientació sexual o identitat de gènere
 • Garantir la participació del Consell Nacional LGTBI en les polítiques catalanes LGTBI
 • Acabar amb la invisibilitat administrativa i institucional de les famílies LGTBI
 • Garantir el dret a la reproducció assistida a la sanitat pública catalana i amb caràcter gratuït a les dones lesbianes i bisexuals
 • Formació dels professionals sanitaris en la salut sexual de dones lesbianes i bisexuals
 • Impulsar estudis per a la recuperació de la memòria històrica del col·lectiu LGTBI a Catalunya
 • Garantir programa d’assistència psicològica a la població immigrada per tal de pal·liar la LGTBIfòbia que han patit en els seus països d’origen

Ciutadans

Propostes:

 • Campañas informativas para prevenir el acoso y la estigmatización por motivos de raza, sexo, religión, orientación sexual…
 • Examinaremos el correcto cumplimiento de la Ley aprobada en el Parlamento de Catalunya en 2014 con el objetivo de mantener y mejorar en materia de derechos sexuales e igualdad de oportunidades al coletivo de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT)

CUP

Hi dediquen un capítol: “Cap a una societat feminista: polítiques feministes i d’alliberament lèsbic, gai, transsexual, bisexual i intersexual”.

La seva proposta “situa la dona i la diversitat d’opció sexual i d’identitat de gènere al centre del nostre projecte”, i defensen una implementació efectiva de la Llei d’octubre de 2014.

Exigències:

 • Actuar davant de l’àmbit de l’educació per posar fre al bullying per lgtbi+fòbia
 • Garantir els drets de les dones lesbianes: els seus drets sexuals i reproductius sense cap mena de discriminació i a càrrec de la seguretat social
 • Polítiques de prevenció del VIH

-> Pots descarregar els programes electorals clicant al nom de la candidatura: Junts pel Sí, PSC, PPC, UDC, Catalunya Sí que es Pot, Ciutadans, CUP.

Entre programes: violència de gènere #27S

Tan sols queden un parell de dies de campanya electoral i, sens dubte, el tema d‘independència Sí-No ha centrat la major part dels debats. La posició partidista respecte de la relació Catalunya-Espanya s’ha analitzat en detall i des de tots els punts de vista.

Però hi ha res més als programes electorals dels partits?

Programes electorals 1Programes electorals 2Programes electorals 3

D’acord, moltes vegades els programes electorals són més aviat declaracions de bones intencions, es corre el risc de quedar-se en paraules. Però no deixa de ser cert que, en segons quins aspectes, es nota quan es fa una aportació de propostes treballades mitjançant dades i possibilitats reals.

He escollit dues qüestions que crec que tot país realment avançat hauria d’eradicar completament: la violència de gènere i l’homofòbia, dues autèntiques lacres que la humanitat no hauria de permetre’s si realment es vol dir humanitat.

Què porten sobre el primer tema les candidatures (amb representació actual al Parlament) al seu programa electoral?

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Aquí es poden descarregar dades estadístiques sobre la violència de gènere a l’Estat espanyol.

Junts pel Sí

(matís: el programa de JxS ofereix un grau de dificultat a l’hora de ser analitzat, ja que tots els blocs temàtics estan condicionats a la creació d’un nou Estat, és una espècie de full de ruta)

S’hi pot llegir que la violència de gènere és “un altre problema social que persisteix (i així ho demostren les dades)”. “La lluita contra aquesta xacra ha de ser una tasca que s’ha de dur a terme des de tots els àmbits socials i educatius”.

Anuncien un principi: Eradicació de la violència masclista.

Propostes:

 • Promoure un gran pacte social, de país, amb el compromís d’eradicació de la violència masclista en totes les seves formes
 • Formar en perspectiva de gènere i violència masclista a tots els professionals que ofereixen serveis directes a les dones
 • Donar suport, recursos i reconeixement a les entitats de dones que treballen en la prevenció i detecció i reparació de la violència masclista

PSC

Hi encabeixen una subsecció anomenada “Una aposta contundent per la igualtat de gènere” que recull:

 • Dotarem la Llei per l’Eradicació de la Violència Masclista dels recursos i instruments necessaris per la seva implementació

PPC

Únicament s’hi pot llegir que “en nuestra sociedad no tienen cabida los que no respetan la dignidad de las mujeres” i una llei de suport a la dona embarassada. Més enllà d’això, ni una sola proposta ni per la igualtat de gènere ni per eradicar la violència en aquest àmbit. És més, l’única vegada que apareix la paraula “violència” al seu programa és per parlar del jihadisme.

UDC

Únicament discurs favorable a la igualtat de gènere. Cap menció a la violència masclista ni cap proposta al respecte.

Catalunya Sí que es Pot

El primer capítol de l’eix de Ciutadania està dedicat a “Dones. Per un nou pacte de gènere”. A més, dedica seccions senceres al respecte. Si hagués de recollir aquí totes les propostes i principis del seu programa sobre aquest tema, podria omplir perfectament 3 o 4 pàgines.

Importants les subseccions de “Gènere” i “Eradicar les violències masclistes”, així com la denúncia que fan: “mentre la violència i els assassinats masclistes s’estenen, s’apliquen retallades en serveis d’atenció i protecció a les dones”.

Aporta propostes d’igualtat en tots els temes: pràctica esportiva, currículums escolars, formació del professorat, materials educatius, publicitat, mitjans audiovisuals, plans de salut, recerca mèdica, diferència salarial, etc.

Propostes (entre d’altres):

 • Campanyes de sensibilització permanents als Mitjans
 • Mesures d’urgència per posar fi a la violència masclista: protocol efectiu de recollida de dades, Acord Social i Polític per l’eradicació, campanya permanent sobre violència de gènere i noves masculinitats
 • Implicació del sistema de salut amb els recursos necessaris
 • Crear la Subdirecció General per l’atenció a les dones que pateixen violència masclista en el marc de la seguretat pública: capacitar professionals, consolidar Enquesta de violència masclista a Catalunya, crear nous protocols policials, recuperar programes preventius adreçats a joves
 • Abordatge integral de les violències masclistes (prevenció, detecció, protecció, formació, atenció i reparació)
 • Analitzar l’atenció de les dones als jutjats de Catalunya
 • Reforçar la formació obligatòria en el tema del conjunt de professionals que hi intervenen
 • Pla de foment de masculinitats no violentes
 • Constituir l’Observatori de les violències masclistes
 • Incorporar el dret de les dones víctimes a no coincidir amb el seu agressor a les dependències policials i judicials
 • Revisió d’urgència de les ordres de protecció
 • Reforçar la modalitat processal dels judicis ràpids
 • Impulsar Comissió nacional per un abordatge coordinat de la violència masclista
 • Condemnar institucionalment el feminicidi d’una dona per violència masclista
 • Pla de prevenció del cyber-bullying i la violència masclista a les TICs i xarxes socials
 • Protocols contra la violència masclista a les empreses
 • Participació de les entitats de defensa en l’elaboració i avaluació de polítiques públiques de la matèria
 • A més, referència a dones víctimes de violència masclista en: increment de la dotació pressupostària dels plans d’ocupació destinats a dones, confecció d’un pla de xoc contra l’atur femení, possibilitar el lloguer d’habitatges buits d’administracions i entitats financeres, augmentar habitatges de lloguer social, etc.

Dada que aporta el programa: A Catalunya, el 26,6% de les ciutadanes pateixen aquest tipus de violència.

Ciutadans

Incorporen un apartat titulat “Violencia doméstica”, on en cap moment es menciona el masclisme ni el fet que són les dones les que pateixen en major grau aquesta violència.

Propostes:

 • Creación de un plan comunitario de acción contra los delitos de violencia y odio hacia diferentes colectivos
 • Campañas divulgativas contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica
 • Medidas de apoyo a la persona que ha sufrido abusos y malos tratos (como pisos de acogida o reinserción socio-laboral)
 • Plan Autonómico en Cataluña de Lucha contra la Violencia Doméstica
 • Mejorar la atención a las víctimas
 • Aumentar programas de atención y tratamiento
 • Mecanismos de control que eviten y penalicen las denuncias falsas
 • Modificar la ley contra la violencia de género para que proteja a todos los miembros de la familia y mejore la igualdad de trato judicial entre hombres y mujeres
 • Ampliar juzgados especializados en violencia sobre la mujer o toda violencia doméstica

CUP

Aposten per una República catalana “igualitària i feminista” que aturi la violència contra les dones.

Propostes:

 • Aplicar perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques
 • Promoure polítiques públiques que facin efectiu la lluita contra la violència de gènere amb els mitjans necessaris per desenvolupar-la
 • Detecció i actuació sobre la violència de gènere i la ideologia de l’amor romàntic per a tota la població

-> Pots descarregar els programes electorals clicant al nom de la candidatura: Junts pel Sí, PSC, PPC, UDC, Catalunya Sí que es Pot, Ciutadans, CUP.